't plezant

Wij zijn open op maandag 10april paasmaandag en ook op maandag 1mei vanaf 17.00 Voor reservatie tel 034806723

Nieuwe openeningsuren vrijdag openen vanaf 11.30 doorlopend

           Zaterdag open vanaf 11.30 doorlopend

           Zondag open vanaf 11.30 doorlopend

        *****************************

 

        Geschenkbon

 Hier verkrijgbaar bedrag 

         naar keuze

             *********************